Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 31.05.2020 r.

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to dopełnienie Tajemnicy Paschalnej. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny poprzez publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.
 2. Od 30 Maja zostają przywrócone nabożeństwa. Zapraszam dziś na godz. 15.00 na Nabożeństwo Majowe. W przyszłą niedzielę zapraszam na Nieszpory.
 3. Dziś coroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej.
  W związku z trwającym stanem epidemicznym pielgrzymka nie odbywa się w tradycyjnej formie. Zapraszam wszystkich do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę przed wizerunkiem MB Piekarskiej od godz. 13.00 za pośrednictwem mediów – Telewizja Polonia, TVP Katowice oraz Radiu eM.
 4. Od 30 maja, w ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń w Mszach Świętych w niedziele i w tygodniu mogą uczestniczyć wszyscy wierni przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. W myśl zarządzenia Arcybiskupa katowickiego z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane”. W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Całość zarządzenia na stronie internetowej i w gablotkach.
 6. Ze względu na wprowadzone zmiany, Msze św. z naszego kościoła od poniedziałku 1 czerwca nie będą transmitowane poprzez łącza internetowe.
 7. W tym tygodniu przeżywamy Dni Eucharystyczne – pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. - zachęcam do udziału w Mszach Św.
 8. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą Św. W I czwartek i w I piątek od godz. 17.00.
 9. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 10. Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej – ministrantów.
 11. Przywrócone zostały odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Odwiedziny chorych w piątek 5 czerwca i w sobotę 6 czerwca od godz. 9.00. Chorych można zgłaszać w zakrystii przed lub po Mszach Świętych bądź telefonicznie.
 12. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła parafianom ul. Zawadzkiego 3-27 paniom: Stanisławie, Róży, Bernadetcie i Beacie. W tym tygodniu do prac porządkowych zapraszamy mieszkańców
  ul. Zawadzkiego 29-41a i 2-8.
 13. Kolekta dzisiejsza na potrzeby archidiecezji – na sfinansowanie prac związanych z odnowieniem kurii i katedry. Za tydzień na Wydział Teologiczny UŚ. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg Zapłać.
 14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer „Gość Niedzielny” i naszej „Gazetki Parafialnej”

Ogłoszenia duszpasterskie 24.05.2020 r.

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie w dniu dzisiejszym przypada także dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o chrześcijanach żyjących w tym kraju.
 2. Zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. W naszym kościele może jednorazowo uczestniczyć 40 osób.
 3. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. obowiązuje aż do odwołania.
 4. Msze św. z naszego kościoła będą dalej transmitowane poprzez łącza internetowe.
 5. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 6. Zachęcam do skorzystania z sakramentu spowiedzi i Komunii Świętej jeszcze w czasie wielkanocnym. Przypominam, że okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej w Kościele kończy się w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 7 czerwca.
 7. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą Św. a w czwartek podczas Adoracji Najświętszego sakramentu od godz. 17.00.
 8. W czwartek po Mszy św. ok. godz. 18.45 zapraszam do kościoła na spotkanie rodziców uczniów kl. 8.
 9. Za tydzień coroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej. W związku z trwającym stanem epidemicznym pielgrzymka nie może się odbyć w tradycyjnej formie. Zapraszam jednak wszystkich do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę przed wizerunkiem MB Piekarskiej od godz. 13.00 za pośrednictwem mediów – Telewizja Polonia, TVP Katowice oraz Radiu eM.
 10. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30.
 11. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła parafianom ul. Konopnickiej (druga strona) i ul. Asnyka paniom: Teresie, Marcie, Annie, Anecie, Alinie, Izabeli, Monice oraz Grzegorzowi. Bóg zapłać za ofiarę na Kościół. Bóg zapłać osobom pomagającym w utrzymaniu czystości i porządku wokół Kościoła.
  W tym tygodniu do prac porządkowych zapraszamy mieszkańców ul. Zawadzkiego 3-27.
 12. Kolekta dzisiejsza na potrzeby parafii. Za tydzień na potrzeby archidiecezji – na sfinansowanie prac związanych z odnowieniem kurii i katedry. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg Zapłać.
  Bóg zapłać za ofiary złożone na budowę podjazdu. Potrzebna kwota została zebrana, czekamy tylko na zakończenie prac przez wykonawcę.
 13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer „Gość Niedzielny”, „Małego Gościa Niedzielnego”.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.05.2020 r.

 1. Od dzisiejszej niedzieli, 17 maja, w ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń w Mszach Świętych w niedziele i w tygodniu  może uczestniczyć więcej wiernych - z zachowaniem zasady 1 osoba na 10 m2. W naszym kościele może jednorazowo uczestniczyć 40 osób. Zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym z zachowaniem obowiązującego rozporządzenia Arcybiskupa katowickiego. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.
 3. Msze św. z naszego kościoła będą dalej transmitowane poprzez łącza internetowe.
 4. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 5. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą Św.; w czwartek podczas Adoracji Najświętszego sakramentu oraz w sobotę od godz. 15.00
 6. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje oraz prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W tych dniach litanię Loretańską odmówimy przed Mszą świętą o godz. 17.45 pod krzyżem misyjnym polecając wyżej wymienione intencje.
 7. We wtorek rocznicę urodzin obchodzi ks. Abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
 8. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 9. I Komunia Święta dzieci kl. III została przeniesiona z 10 maja na 6 września.
 10. W myśl zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego jeśli rodzice chcieliby zorganizować komunię św. dla jednego lub kilku dzieci proszeni są o indywidualny kontakt.
 11. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii.
 12. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła i prace porządkowe wokół kościoła parafianom ul. Konopnickiej (strona boiska) i ul. Lema paniom: Danucie, Barbarze, Honoracie, Lucynie, Violetcie oraz panom Arkadiuszowi, Sebastianowi, Markowi
  i Grzegorzowi.
  W tym tygodniu do prac porządkowych zapraszamy mieszkańców ul. Konopnickiej (druga strona) i ul. Asnyka.
 13. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii. Bóg zapłać za ofiary na budowę podjazdu i zakup opału do naszego kościoła.
 14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer „Gość Niedzielny”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz naszej „Gazetki Parafialnej”.

  

Widowisko muzyczne w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek  18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.

Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.

Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach.

Serdecznie zachęcamy do oglądania.


Ogłoszenia duszpasterskie 10.05.2020 r.

 1. 4 maja ukazały się nowe zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego. Zostały one umieszczone na naszej stronie internetowej i w gablotce. Proszę o zapoznanie się z nimi.
 2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.
 3. Msze św. z naszego kościoła są transmitowane poprzez łącza internetowe.
 4. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 5. Przeżywamy miesiąc maj, miesiąc w którym w sposób szczególny modlimy się za przyczyną Maryi. Po każdej mszy św. zachęcam do wspólnej modlitwy słowami Litanii Loretańskiej.
 6. W tym miesiącu ze względu na panującą epidemię nie będzie Nabożeństwa Fatimskiego.
 7. I Komunia Święta dzieci kl. III została przeniesiona z 10 maja na 6 września.
 8. W myśl zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego jeśli rodzice chcieliby zorganizować komunię św. dla jednego lub kilku dzieci proszeni są o indywidualny kontakt.
 9. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii.
 10. We wtorek 12 maja przeżywamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Życzę aby waszej codziennej pracy towarzyszyła radość serca i wdzięczność ludzi. Niech Bóg czuwa na wami aby wasza praca była bezpieczna.
 11. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła i prace porządkowe wokół kościoła parafianom ul. Reymonta, ul. Fredry i ul. Rolników paniom: Ewelinie, Barbarze, Teresie, Grażynie, Roksanie, Bronisławie, Anieli oraz panom Piotrowi i Czesławowi.
  W tym tygodniu do prac porządkowych zapraszamy mieszkańców ul. Konopnickiej (strona boiska) i ul. Lema.
 12. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii poprzez konto parafialne
  i ofiary składane osobiście. Bóg zapłać za ofiary na budowę podjazdu do naszego kościoła.
 13. W tym tygodniu został zakupiony opał do naszego kościoła ze względu na przystępną cenę paliwa.
 14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer „Gość Niedzielny”.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.05.2020 r.

 1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Jest to szczególny dzień modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.
 3. Dalej Msze św. z naszego kościoła będą transmitowane poprzez łącza internetowe – odpowiednia ikona znajduje się na naszej Stronie Parafialnej.
 4. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 5. Przeżywamy miesiąc maj, miesiąc w którym w sposób szczególny modlimy się za przyczyną Maryi. Ze względu na czas epidemii w myśl zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego nie urządzamy osobnych nabożeństw. Po każdej mszy św. zachęcam do wspólnej modlitwy słowami Litanii Loretańskiej.
 6. I Komunia Święta dzieci kl. III została przeniesiona z 10 maja na 6 września.
 7. Msza św. w I rocznicę Komunii z 17 maja zostaje również przeniesiona. Termin zostanie jeszcze ustalony.
 8. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii.
 9. W tym tygodniu przeżywamy:
  Poniedziałek – wspomnienie św. Floriana (patrona strażaków).
  Środa – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
  Piątek – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz. Głównego patrona Polski.
 10. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła parafianom ul. Prusa, Staffa i ul. Kossak paniom: Sylwii, Anecie, Izabeli, Dagmarze i Małgorzacie. Dziękuję pani Bogusławie i panu Zbigniewowi za pomoc z zagospodarowaniu nowego miejsca przy krzyżu misyjnym.
  W tym tygodniu do prac porządkowych zapraszamy mieszkańców ul. Reymonta, ul. Fredry i ul. Rolników.
 11. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii poprzez konto parafialne
  i ofiary składane osobiście. Bóg zapłać za ofiary na budowę podjazdu do naszego kościoła.
 12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer „Gość Niedzielny” oraz nowy numer naszej Gazetki Parafialnej.

Ogłoszenia duszpasterskie 26.04.2020 r.

 1. Dziś w 3 Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego.
 2. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
 3. Od 20 kwietnia weszły nowe rozporządzenia odnośnie udziału wiernych w Mszach Świętych. Z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2 – w naszym kościele, po przeliczeniu metrażu, jednorazowo mogą uczestniczyć 23 osoby. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.
 4. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.
 5. Dalej Msze św. z naszego kościoła będą transmitowane poprzez łącza internetowe – odpowiednia ikona znajduje się na naszej Stronie Parafialnej.
 6. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 7. We wtorek w naszym kościele przez cały dzień będzie wystawiona replika obrazu Matki Bożej Piekarskiej – zachęcam do indywidualnej modlitwy szczególnie polecam intencje ustania epidemii oraz klęski suszy. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, ilości osób, stosownego dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.
 8. W tym tygodniu przeżywamy Dni Eucharystyczne – pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 9. Od piątku rozpoczynamy maj, miesiąc w którym w sposób szczególny modlimy się za przyczyną Maryi. Ze względu na czas epidemii w myśl zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego nie urządzamy osobnych nabożeństw. Po każdej mszy św. zachęcam do wspólnej modlitwy słowami Litanii Loretańskiej.
 10. Ze względu na przypadającą 3 maja 4 Niedzielę Wielkanocną Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zdecydowała, że uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzone w tym roku w sobotę 2 maja.
 11. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30
  w intencji ustania epidemii.
 12. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła parafianom ul. Dąbrowskiej paniom: Gabrieli, Andżelice, Dominice, Bernadecie, Eugenii, Paulinie oraz panu Tomaszowi.
  W tym tygodniu do prac porządkowych zapraszamy mieszkańców ul. Prusa, ul. Staffa i ul. Kossak.
 13. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii poprzez konto parafialne i ofiary składane osobiście. Bóg zapłać za ofiary na budowę podjazdu do naszego kościoła.
 14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia nowy numer „Gość Niedzielny”.

OGŁOSZENIA DODATKOWE

 1. Od dnia 20 kwietnia weszły nowe rozporządzenia odnośnie udziału wiernych w Mszach Św. Z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2. Po przeliczeniu metrażu w naszym kościele mogą jednorazowo uczestniczyć 23 osoby. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące stosownego dystansu
  oraz zasłaniania ust i nosa.
 2. Wszystkie Msze św. z naszego kościoła są cały czas transmitowane poprzez łącza internetowe –
  odpowiednia ikona znajduje się na naszej Stronie Parafialnej.
 3. Kościół jest otwarty do osobistej modlitwy ciągu tygodnia i w niedzielę cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
  W sobotę od 8.00 do 16.00.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 r.

 1. Dziś w 2 Niedzielę Wielkanocną oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu. Zapraszam na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
 2. Od poniedziałku wchodzą nowe rozporządzenia odnośnie stanu epidemicznego. Arcybiskup katowicki przywraca możliwość celebrowania Mszy Świętych w niedziele i w tygodniu z udziałem wiernych z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2. W naszym kościele mogą jednorazowo uczestniczyć 23 osoby. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. Szczegóły rozporządzenia zamieszczone są na stronie internetowej oraz w gablotkach.
 3. Dalej Msze św. z naszego kościoła będą transmitowane poprzez łącza internetowe – odpowiednia ikona znajduje się na naszej Stronie Parafialnej.
 4. Przypominam, że w ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 5. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii, za osoby chore oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 6. Zostaje wznowiona czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.
 7. W tym tygodniu obchodzimy:
  W czwartek Uroczystość Św. Wojciecha, bpa i męczen., głównego patrona Polski.
  W sobotę Święto św. Marka, Ewangelisty – w tym dniu Msza św. o godz. 8.00 w intencji rolników a po Mszy św. będziemy modlili się o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.
 8. W tym tygodniu zapraszam do prac porządkowych mieszkańców ul. Dąbrowskiej.
 9. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii poprzez konto parafialne i ofiary składane osobiście.
 10. Bóg zapłać za ofiary na budowę podjazdu do naszego kościoła. Do tej pory udało się zebrać ok. 5 000 zł. Całkowity koszt to ok. 52 000 zł. Jako Parafia musimy zebrać trochę ponad 10 000.
 11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Jest jeszcze do nabycia podwójny numer „Gość Niedzielny”, nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” oraz nasza Gazetka Parafialna.
 12. Życzę by Chrystus Miłosierny obdarzył Was błogosławieństwem, radością, wzajemną miłością i życzliwością.

Ogłoszenia duszpasterskie 12.04.2020 r.

 1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem.Przez okres Wielkiego Postu przygotowywaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach w naszych rodzinach. Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia zwłaszcza w tym szczególnym dla nas czasie.
 2. Jutro 2 dzień Wielkanocnej Radości. Msze św. o godz. 8.00 i o godz. 11.00
 3. Oktawa Wielkanocna kończy się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia – zapraszam do codziennego odmawiania Koronki przed Mszami Św. Jutro przed Mszą o godz. 11.00 a Środę po Mszy o godz. 7.00.
 4. W piątek w Oktawie Wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 6. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii, za osoby chore oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 7. Dziękuję za prace na rzecz czystości kościoła, prac porządkowych wokół oraz za ofiarę parafianom ul. Kraszewskiego 27-51 oraz ul. Św. Franciszka i ul. Cieszyńska paniom: Krystynie, Janinie, Jolancie, Jadwidze i Magdalenie. W tym tygodniu, we wtorek, do prac porządkowych zapraszam mieszkańców ul. Orzeszkowej.
 8. Dziękuję budowniczym ciemnicy, dekoracji na Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję wszystkim parafianom za serdeczną życzliwość i otwartość. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii poprzez konto parafialne i ofiary składane osobiście.
 9. Rozpoczęliśmy budowę podjazdu do naszego kościoła. Całkowity koszt to ok. 52 000 zł. Parafia dostała dofinansowanie do inwestycji z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej w wysokości 41 760. Jako parafia musimy zebrać ok. 10 000. Polecam tę intencji waszej ofiarności.
 10. Została uruchomiona możliwość uczestniczenia we Mszach Św. naszej parafii poprzez łącza internetowe – odpowiednia ikona znajduje się na naszej Stronie Parafialnej.
 11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia podwójny numer „Gość Niedzielny”. Oraz nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” dla młodszych czytelników.
 12. Życzę by Zmartwychwstały Pan obdarzył Was błogosławieństwem, radością, wzajemną miłością i życzliwością. Niech napełni Wasze serca pokojem byście mogli się dzielić z nim ze swoimi bliźnimi. Wesołego Alleluja!

Ogłoszenia duszpasterskie 05.04.2020 r.

 1. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Ze względu za sytuację w jakiej się znajdujemy błogosławieństwo palm będzie podczas każdej Mszy św. transmitowanej w telewizji lub przez łącza Internetowe.
 2. Została uruchomiona możliwość uczestniczenia we Mszach Św. naszej parafii poprzez łącza internetowe – odpowiednia ikona znajduje się na naszej Stronie Parafialnej – zachęcam wszystkich do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach.
 3. W związku z „Zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego” do odwołania Msze Św. celebrowane będą bez udziału wiernych. Również  Obrzędy Triduum Paschalnego i nabożeństwa będą się odbywały bez udziału wiernych – proszę o duchową łączność.
 4. W ciągu tygodnia kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do 18.00.
 5. W Środę o godz. 20.00 zapraszam poprzez łącza internetowe do uczestnictwa w Nabożeństwie Pokutnym – by wzbudzić żal doskonały, który przynosi przebaczenie wszystkich grzechów, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Chciejmy z czystym sercem przeżyć Święte Triduum Paschalne.
 6. Nabożeństwo Pokutne zakończymy modlitwą różańcową i Apelem Jasnogórskim.
 7. Zachęcam wszystkich do codziennego odmawiania Różańca o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii, za osoby chore oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 8. Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego jest szczytem całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.
 9. WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 18.00
 10. WIELKI PIĄTEK – Droga Krzyżowa o godz. 8.00
  LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o godz. 18.00. – Ważnym elementem tej liturgii jest adoracja krzyża, która nawiązuje do trwania pod krzyżem Chrystusa – Maryi i umiłowanego ucznia, Jana. Jednak w ten Wielki Pątek nie możemy tego uczynić. Dlatego w czasie liturgii w chwili ciszy wszyscy adorujmy wcześniej przygotowane domowe krzyże, wpatrując się w Ukrzyżowanego w swoich Kościołach domowych i w milczeniu zawierzajmy Mu siebie samych i nasze rodziny.
  W wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcam do zachowania wstrzemięźliwości w Wielką Sobotę do Mszy Św. Wigilii Paschalnej.
 11. WIELKA SOBOTA – Nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów na stół Wielkanocny. Z tyłu kościoła są wyłożone kartki z „Błogosławieństwem stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego” które można zabrać by wspólnie, w gronie najbliższych, dobrze przeżyć Uroczysty Posiłek.
  LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o godz. 20.00. Na czas liturgii proszę o przygotowanie świec.
 12. Zapraszam w tym tygodniu mieszkańców Kraszewskiego 27-51 oraz ul. Św. Franciszka i ul. Cieszyńska do sprzątania kościoła i prac porządkowych wokół by przygotować naszą świątynię na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
 13. Na stoliku z prasą są wyłożone świece, Paschaliki w cenie 6 zł. Ofiary można składać do skarbony z prasą - Paschalik, który zapłonie przy śniadaniu w Niedzielę zmartwychwstania staje się „Wielkanocnym Światłem w naszych domach'. Świeca Caritas staje się w ten sposób symbolem naszej jedności i solidarności z potrzebującymi oraz znakiem miłosierdzia.
 14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Od piątku będzie do nabycia podwójny numer „Gość Niedzielny”.
 15. Dziękuję wszystkim parafianom za serdeczną życzliwość i otwartość tak potrzebną nam wszystkim. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii poprzez konto parafialne i ofiary składane osobiście. Pozostając do waszej dyspozycji zapewniam o duchowym wsparciu i modlitwie za całą wspólnotę parafialną.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Narodzenia NMP w Golasowicach, siedziba: Golasowice, M. Reja 11.