MAŁŻEŃSTWO

Sakrament małżeństwa

            Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego, służy zbawieniu człowieka.  Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem” (por. KK 11).

 

            Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej rok przed planowanym ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.

            Po ukończeniu nauk przedślubnych zakończonych dniem skupienia oraz po            spotkaniach w poradni życia rodzinnego - około 6 miesięcy przed ślubem narzeczeni umawiają się na spisanie protokołu przedślubnego.

            Spotkania w poradni życia odbywają się również w naszej parafii –  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. M. Reja 11,  logując się wcześniej przez panel https://narzeczenikatowicka.pl

            Przygotowana strona ma ułatwić sprawne wyszukanie dogodnych terminów i parafii                      w Archidiecezji Katowickiej, w których będą mogli dobrze przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Znajdują się tam dwa panele: jeden dotyczy nauk przedślubnych zakończonych dniem skupienia, drugi poradni życia rodzinnego. Zainteresowani wybierają dogodny dekanat oraz termin,   w którym odbywają swoje przygotowanie – osobno dla nauk przedślubnych oraz dla poradni życia rodzinnego.

Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego:

  • metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesiące przed spisaniem protokołu;
  • świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły średniej (maturalne lub z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej),
  • świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa (jeżeli takie miało miejsce)
  • dowód osobisty,

            Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania). Zaświadczenie z USC jest ważne 6 miesięcy.

            Zapowiedzi wygłasza się przez dwie niedziele w parafiach, do których należą narzeczeni (zamieszkują w nich). Formularz wypełnia się przy okazji spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Narzeczeni dostarczają go z powrotem najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą ślubu. Jeśli narzeczeni mieszkają poza naszą parafią formalności ślubne załatwiają  w parafii narzeczonej lub narzeczonego (protokół przedślubny) i dostarczają do kancelarii parafii ślubu Licencję do zawarcia małżeństwa.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Narodzenia NMP w Golasowicach, siedziba: Golasowice, M. Reja 11.