Historia naszej parafii

Dzieje parafii katolickiej w Golasowicach sięgają odległych czasów. Źródła podają, że istniała ona wraz z kościołem już w XIII wieku. Jednak 200 lat później parafia podupadła i kościół przyłączono do sąsiedniej parafii w Pielgrzymowicach.

W 1518 r. wybudowano w Golasowicach nowy kościół, który pierwotnie był p.w. św. Marcina, a od końca XIX wieku p.w. Najświętszej Maryi Panny. Drewniany kościół, zaliczany do zabytków kl. "0" stał majestatycznie na niewielkim wzgórzu otoczonym od strony północno-zachodniej stawem. Wokół był ogrodzony drewnianym płotem, a obok rosły stare, zaliczane do pomników przyrody dęby i lipy. Na cmentarz wchodziło się przez drewnianą bramkę.

Z opisu kościoła dowiadujemy się, że miał sklepienie belkowe, a wewnątrz cały był pomalowany. W środku znajdowała się zakrystia, przedsionek u głównego wejścia, chrzcielnica i trzy ołtarze. Ołtarz główny był poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, zdobiły go rzeźby św. Anny i św. Józefa, Boga Ojca i dwóch aniołów oraz obraz narodzenia Matki Bożej. Boczne ołtarze poświęcone były św. Marcinowi i św. Barbarze. Na wieży wisiały dwa dzwony.

W czasie II wojny światowej kościół był zdewastowany przez wojska niemieckie i radzieckie, jednak dzięki pomocy parafian odzyskał on swój pierwotny wygląd.

 

W nieustalonych okolicznościach w nocy 22/23.10.1973 r. wybuchł pożar, w wyniku którego kościół spłonął całkowicie. Ocalało jedynie to, co było przechowywane na probostwie m.in. monstrancja i parę figur szopki betlejemskiej. Ocalał również drewniany parkan i zabytkowa bramka cmentarna, która obecnie znajduje się w skansenie w Pszczynie.

 

Pamiątką spalonego drewnianego kościółka jest nadpalony krzyż, cudem ocalały w pożarze, ustawiony w miejscu spalonej świątyni.

W sierpniu 1975 r. parafianie rozpoczęli budowę nowego, murowanego kościoła, w nowym miejscu. 23.07.1975 r. rozpoczęto bardzo intensywnie roboty ziemne. Posługiwano się prostymi narzędziami takimi jak łopaty, kilofy, furmanki konne i "dziki". Każdego dnia do pracy przychodziło bardzo wielu parafian. Końcem listopada 1975 r. przerwano prace na budowie kościoła ze względu na warunki atmosferyczne. W tym czasie przygotowywano dęby na drzwi i ławki do kościoła. Tempo budowy kościoła było olbrzymie. Prace biegły dzień po dniu przy ogromnym wysiłku i zaangażowaniu wiernych. W kolejnych miesiącach założono instalację elektryczną, zabetonowano schody główne, otynkowano kościół, zaprawiono wszystkie okna. Wiosną 1977 r. rozpoczęto prace przy fundamentach dzwonnicy.

 

 

Kościół w Golasowicach został wybudowany w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu dwóch lat. Budowę rozpoczęto 22.07.1975 r., a roboty ukończono w dniu 01.05.1977 r.

10. października 1983 r., poświęcono i zawieszono na dzwonnicy stojącej przy kościele trzy dzwony. Od tego czasu swym donośnym brzmieniem zapraszają one wiernych na spotkanie z Bogiem. Ogromne zasługi, zarówno w staraniach o pozwolenie na budowę, jak również przy samej budowie miał ks. prob. Jan Skolik, bowiem to On wspierał, mobilizował i zachęcał swych wiernych do pracy przy budowie kościoła.

Nowo wybudowany kościół został poświęcony 28.08.1977 r. przez ks.bp. Herberta Bednorza.

Wnętrze kościoła jest jasne i przestronne. W prezbiterium znajduje się kamienny ołtarz, chrzcielnica i ambona. Nad ołtarzem wisi duży obraz przedstawiający św. Annę trzymającą malutką, narodzoną Maryję.Kościół zdobią kolorowe witraże przedstawiające sceny z życia Maryi, a wpadające przez nie światło tworzy we wnętrzu ciepłą i radosną atmosferę. Pod prezbiterium znajduje się kaplica, która jest miejscem spotkań grup oazowych oraz innych grup parafialnych.

 

Obok kościoła znajduje się grota Maryjna, przed którą odbywają się nabożeństwa maryjne i różańcowe.

W lipcu 2001 r. ks. prob. Jan Skolik odszedł na emeryturę. Przez 29 lat z dużym oddaniem troszczył się o dobro Kościoła i parafii. Aby upiększyć otoczenie kościoła, dzięki staraniom ks. proboszcza wybudowano grotę Maryjną, obok której ustawiono fontannę. Chodnik dookoła kościoła i schody wyłożono kostką brukową, powiększono cmentarz i w miejsce drewnianego parkanu postawiono nowy płot. Ks. Skolik we wspólnocie golasowickiej stworzył prężną Parafialną Radę Duszpasterską, aktywny Zespół Synodalny i Akcję Katolicką oraz grupę lektorów i ministrantów.

29.07.2001 r. na mocy dekretu Arcybiskupa Damiana Zimonia nowym proboszczem golasowickiej parafii został ks. Roman Grabowski. Po roku pełnienia posługi kapłańskiej dał się poznać jako dobry duszpasterz i gospodarz parafii. Ks. Grabowski 15.07.2002 r. rozpoczął budowę nowego i funkcjonalnego probostwa dostosowanego do potrzeb małej parafii.

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Narodzenia NMP w Golasowicach, siedziba: Golasowice, M. Reja 11.