Witamy na stronie Parafii p.w. Narodzenia NMP w Golasowicach

 

Liturgia

2020-02-21, Piątek, Rok A, II
Jk 2, 14-24. 26
Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1c)
J 15, 15b
Mk 8, 34 – 9, 1
2020-02-22, Sobota, Rok A, II, Święto katedry św. Piotra Apostoła
Mt 16, 13-19
1 P 5, 1-4
Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6
Mt 16, 18
Mt 16, 13-19
2020-02-23, Niedziela, Rok A, II, Siódma Niedziela zwykła
Kpł 19, 1-2. 17-18
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
1 Kor 3, 16-23
1 J 2, 5
Mt 5, 38-48

Wydarzenia

 

MISJE PARAFIALNE

MISJE PARAFIALNE

Kochani przed nami wyjątkowy czas rekolekcji jakim są misje święte, dlatego chciałbym Wam przybliżyć czym są i jak są ważne dla całej wspólnoty parafialnej. W naszej parafii będziemy je przeżywać w dniach od 26 lutego (od Środy Popielcowej) do 1 marca (I Niedziela Wielkiego Postu) - będą one prowadzone przez ojca Krzysztofa ze zgromadzenia Karmelitów Bosych. Misje parafialne mają długą tradycję w Kościele katolickim, ale ich cel zawsze pozostawał taki sam – rozbudzić w sobie na nowo wiarę i umocnić naszą relację z Bogiem. Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.


Modlitwa w intencji Misji Świętych

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które będą odbywać się w naszej parafii. Spraw łaskawie, by ten szczególny czas przyniósł Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty chcesz, by wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic uczynić nie możemy. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twego Syna: „Przyjdź królestwo Twoje”.Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich, którzy żyją daleko od Ciebie. Duchu Święty Boże! Pomagaj nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii. Maryjo! Królowo Polski, Królowo Rodzin i Uzdrowienie Chorych, bądź Matką tych Świętych Misji i zanieś pokorne prośby nasze i błagania przed oblicze Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Sprawa pani prof. Ewy Budzyńskiej

WOLNE INTENCJE MSZALNE NA STYCZEŃ i LUTY

 

LUTY:

NIEDZIELA 02.02.2020 godz. 8.00

PONIEDZIAŁEK 03.02.2020 godz. 17.00

WTOREK 04.02.2020 godz. 17.00

ŚRODA 04.02.2020 godz. 7.00

PIĄTEK 07.02.2020 godz. 17.00

WTOREK 11.02.2020 godz. 17.00

ŚRODA 12.02.2020 godz. 7.00

SOBOTA 15.02.2020 godz. 8.00

PONIEDZIAŁEK 17.02.2020 godz. 17.00

ŚRODA 19.02.2020 godz. 7.00

CZWARTEK 20.02.2020 godz. 17.00

PIĄTEK 21.02.2020 godz. 17.00

SOBOTA 22.02.2020 godz. 8.00

ŚRODA POPIELCOWA 26.02.2020 godz. 7.00

CZWARTEK (MISJE PARAFIALNE) 27.02.2020 godz. 7.00

PIĄTEK ( MISJE PARAFIALNE) 28.02.2020 godz. 7.00

SOBOTA (MISJE PARAFIALNE) 29.02.2020 godz. 8.00


ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 2019

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

W najbliższą niedzielę, 24 listopada, skierujemy nasze serca ku Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie Jemu będziemy dziękować za wszelkie dobro otrzymane w kończącym się roku liturgicznym, zwłaszcza za Ducha Świętego, „który od Ojca i Syna pochodzi”. To On buduje Kościół i wyposaża nas w dary i charyzmaty.

Podczas tegorocznej odpustowej uroczystości w katowickiej katedrze, wyśpiewamy „w mocy Bożego Ducha” szczególne dziękczynienie za archidiecezjalną Caritas, świętującą 30-lecie swojej działalności. Instytucja ta, powołana w listopadzie 1989 r., podejmuje dzieła dobroczynne oraz nieprzerwanie troszczy się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, ubogie i wykluczone społecznie, a także o dzieci dotknięte rodzinnymi kryzysami. Ważnym wymiarem działalności charytatywnej naszego lokalnego Kościoła są parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas. Dlatego właśnie wspólną modlitwę wpiszemy w słowa Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), i wyrazimy wdzięczność tym, którzy podejmują trud charytatywnej pracy oraz posługi, rozszerzając na ziemi Boże Królestwo miłosiernej miłości i sprawiedliwości.

Do udziału we Mszy św. pontyfikalnej o godz. 12-tej zapraszam pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wiernych zaangażowanych w parafialnych zespołach charytatywnych. Zapraszam dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas wraz z ich opiekunami. Wzorem poprzednich lat po Eucharystii wręczone zostaną wyróżnionym wiernym archidiecezjalne medale Pro Christi Regno.

Siostry i Bracia!

Do wspólnej modlitwy zapraszam również osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach oraz reprezentantów parafialnych rad duszpasterskich. Z delegatami rad parafialnych wszystkich parafii archidiecezji spotkamy się już o godz. 10-tej w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ na konferencji formacyjnej poświęconej nowemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce. Jego hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie”. Począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu – przede wszystkim w duszpasterstwie parafialnym – będziemy podejmowali wspólną refleksję o Eucharystii, która jest sercem Kościoła, źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła – sam Pan Jezus, nasza Pascha (por. KKK 1325).

Zapraszam Was raz jeszcze do wspólnego świętowania oraz do żarliwej modlitwy za nasz katowicki Kościół. Oczekując modlitewnego spotkanie w katedrze, z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 

 

+ Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

 


Wszystko zostaje w rodzinie, czyli o co chodzi w odpustach wersja dla opornych

Wszystko zostaje w rodzinie, czyli o co chodzi w odpustach (wersja dla „opornych”).

 

Zanim wytłumaczymy sobie w przystępny i obrazowy sposób, czym jest odpust i jak możemy do otrzymać, radzę wydrukować sobie i powiesić nad łóżkiem poniższe zdanie:

 

Wszelkie łaski, odpuszczenie grzechów, każde dobro i błogosławieństwo otrzymujemy całkowicie za darmo, dzięki zbawczej śmierci i Zmartwychwstaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa! Matka Boża, święci oficjalnie ogłoszeni świętymi przez Kościół Katolicki, a także nasi bliscy, którzy osiągnęli już Niebo, wstawiają się za nami i proszą za nami, uzyskując dla nas pomoc od jedynego Dawcy - Jezusa Chrystusa.

 

A teraz sprawa odpustów. Każdy rodzic wie, że od czasu do czasu dzieci wracają do domu bardzo umorusane, co wskazuje na to, że bawiły się w sposób, w jaki nie powinny się bawić. Jeśli dziecko rozumie, że zrobiło coś „nie tak”, czuje wyrzuty sumienia i zazwyczaj przeprasza rodziców a czasami nawet obiecuje poprawę. Dobry rodzic oczywiście przyjmuje przeprosiny, rozumie, że w przyszłości sytuacja najprawdopodobniej się powtórzy, ALE będąc mądrym rodzicem, delikatnie sugeruje, że w miarę możliwości należy samemu naprawić to, co się zniszczyło. Mały „grzesznik” powinien np. przeprosić za złe zachowanie, oddać lub odkupić coś, co zepsuł koledze, posprzątać pozostawiony bałagan, itp.

 

A teraz ważna sprawa dotycząca grzechu. Każdy nasz wybór zła, czyli grzech, pociąga za sobą podwójne konsekwencje. W teologii nazywamy to skutkiem wiecznym i skutkiem doczesnym.

 

Skutkiem wiecznym jest zerwanie jedności z Bogiem. Wracając do przykładu z niegrzecznym dzieckiem możemy powiedzieć, że gdy nasz mały grzesznik wybiera się do sadu sąsiada na jabłka, nie myśli o zakazie kradzieży, nie pamięta o naukach rodziców, czyli nie ma z nimi łączności, zachowuj się według własnego, błędnego przekonania.

 

Skutkiem doczesnym są skutki, które spotykają nas po grzechu w życiu doczesnym. Wiemy z doświadczenia, że zabawa w błocie bywa wesoła i atrakcyjna, ale pozostawia smutne konsekwencje – zniszczone buty, zaplamione ubrania, może nawet chorobę wywołaną kontaktem z brudem. Grzech pociąga za sobą dużo gorsze konsekwencje, z którymi przychodzi nam walczyć całymi latami. Czasami walczymy z jakimś nałogiem lub złym przyzwyczajeniem całymi latami, nie myśląc wcale o tym, że być może jego przyczyną jest popełniony dawno temu grzech…

 

Teraz możemy przejść do mądrze brzmiącego cytatu z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

 

1471

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości” (Paweł VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, normy 1-3). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.

 

Innymi słowy, mówiąc najprościej, gdy przystępujemy do Spowiedzi Świętej, otrzymujemy odpuszczenie kary wiecznej, czyli znowu stajemy przed Panem Bogiem jako Jego ukochane dziecko, które zrozumiało swój błąd i za niego przeprasza. Dla Jezusa nie ma większej radości, niż zapewnienie swojego dziecka o tym, że zawsze jest kochane i oczekiwane. Jeśli nasz żal za grzechy jest wyjątkowo szczery, głęboki i autentyczny, Bóg, jak najlepszy i najwrażliwszy Ojciec, doznaje wzruszenia i robi coś, co można by ująć w słowach: „Już nie pamiętam o tym, co narobiłeś. Chodź, umyję Cię, bardzo się pobrudziłeś!”. Nie dość, że nam przebacza, to jeszcze uwalnia nas od skutków wplątania się w grzech. To właśnie jest „darowaniem kary doczesnej”.

 

Oczywiście, wszystko to dzieje się przez Boże Miłosierdzie. W całym procesie „pomagają” całe zastępy świętych, którzy nie przestają troszczyć cię o nas i nasze zbawienie. Ich zasługi i ofiary Bóg wykorzystuje dla dobra tych, którzy o Niebo jeszcze się starają lub którzy już nie mogą sobie pomóc, bo oczekują na oczyszczenie ze skutków grzechów popełnionych za życia. Warto więc docenić ten niezwykły dar, oferowany nam przez Kościół. Prędzej czy później sami będziemy go potrzebować, a wszystko i tak zostanie w rodzinie!


Słowo pasterskie podczas pielgrzymki kobiet do Piekar Śląskich


Słowo Pasterskie Arcybiskupa Katowickiego na początek roku szkolnego i katechetycznego 1 września 2019 roku


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Narodzenia NMP w Golasowicach, siedziba: Golasowice, M. Reja 11.